Kontakt

 

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

ul. Grunwaldzka 104

60-307 Poznań

Polska

 

e-mail: biuro@pirc.org.pl

e-mail: asystent@pirc.org.pl

 

tel.   + 48 61 657 60 40   

fax: +48 61 657 60 51

   

NIP: 779-23-26-286

REGON 300534739

KRS 0000271396 Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydz. Gosp. KRS

 

Bank Pekao SA

PL 21 1240 1747 1111 0010 2837 1916