Patronat PIRC - Miasto Świadome - relacja z debaty w Katowicach

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem pierwszej debaty II edycji ogólnopolskiego programu "Miasto Świadome" pt. "Katowice. Miasto integrujące", która odbyła się 16 stycznia br. W debacie udział wzięli m.in. zastępca Prezydenta miasta, Wiceprezydent Marzena Szuba, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, a także grono ekspertów związanych z tematyką smart cities oraz nowymi technologiami.

Debata w Katowicach jest częścią autorskiego programu "Miasto Świadome" The Keryx Group, podsumowującego osiągnięcia i oczekiwania urzędów miejskich w zakresie wdrożeń inteligentnych miast. Na program składają się: badanie jakościowe przeprowadzone w formie wywiadu IDI z Prezydentami miast uczestniczących w II edycji, cykl debat w formule okrągłych stołów w czterech miastach oraz publikacja podsumowująca. Celem programu "Miasto Świadome" jest poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby zostać wdrożone w przestrzeni miejskiej (nowe systemy i technologie), a tym samym podniosłyby efektywność funkcjonowania miast.

Kolejne debaty okrągłych stołów odbędą się:

16.02.17 - w Rzeszowie
27.02.17 -  w Szczecinie
01.03.17 - w Kielcach

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!