Patronat PIRC - Miasto Świadome - relacja z debaty w Rzeszowie

Zapraszamy do zapoznania się z relacją drugiej debaty II edycji ogólnopolskiego programu "Miasto Świadome" pt. "Rzeszów. Miasto wzrastające", która odbyła się 16.02.2017 roku w Ratuszu Miasta Rzeszów.  W debacie udział wzięli m.in. zastępca Prezydenta miasta, Wiceprezydent Stanisław Sienko, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, a także grono ekspertów związanych z tematyką smart cities oraz nowymi technologiami.

Debata w Rzeszowie jest częścią autorskiego programu "Miasto Świadome" The Keryx Group, podsumowującego osiągnięcia i oczekiwania urzędów miejskich w zakresie wdrożeń inteligentnych miast. Na program składają się: badanie jakościowe przeprowadzone w formie wywiadu IDI z Prezydentami miast uczestniczących w II edycji, cykl debat w formule okrągłych stołów w czterech miastach oraz publikacja podsumowująca. Celem programu "Miasto Świadome" jest poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby zostać wdrożone w przestrzeni miejskiej (nowe systemy i technologie), a tym samym podniosłyby efektywność funkcjonowania miast.