Patronat PIRC - KKRRiT 2017

W dniach od 21 do 23 czerwca 2017 roku odbędzie się w Poznaniu kolejna edycja Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji - KKRRiT 2017. Jej głównym organizatorem jest Katedra Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej po raz kolejny objęła Konferencję swoim Patronatem.

Konferencja KKRRiT 2017 będzie siedemnastym spotkaniem naukowców, specjalistów z dziedziny radiokomunikacji, radiofonii i telewizji, pracowników firm telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także doktorantów i studentów, realizujących prace badawcze i naukowe w dziedzinie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi „Nowe perspektywy telekomunikacji bezprzewodowej w kontekście rozwoju i standaryzacji systemów 5G”.

Najważniejsze cele konferencji to:
• Przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji.
• Prezentacja współczesnych trendów rozwojowych i zagadnień normalizacyjnych związanych z wdrożeniami nowoczesnych technik i rozwiązań w radiokomunikacji ruchomej, stacjonarnej oraz radiofonii i telewizji w Polsce i na świecie.
• Integracja i pogłębienie kontaktów środowiska akademickiego, naukowo-badawczego, przemysłowego i operatorskiego.
• Wymiana doświadczeń producentów, dostawców sprzętu i usług, operatorów sieci, jednostek łączności administracji centralnej i lokalnej ze środowiskiem akademickim i naukowo-badawczym.

Wszelkie szczegóły związane ze zgłaszaniem referatów oraz udziałem w Konferencji można znaleźć pod adresem kkrrit2017.pl

Zapraszamy!

Event Date: 

środa, Czerwiec 21, 2017 (Cały dzień) to piątek, Czerwiec 23, 2017 (Cały dzień)