11 Konferencja Sieci Szerokopasmowe

28 września w Centrum Konferencyjnym, w Miasteczku Orange w Warszawie odbędzie się 11 Konferencja Sieci Szerokopasmowe, którą swoim Patronatem objęła Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej.
Celem przyświecającym powstaniu Konferencji Sieci Szerokopasmowe było stworzenie neutralnej platformy wymiany myśli i doświadczeń podmiotów zainteresowanych rozwojem sieci szerokopasmowych w Polsce. Tematyka oscylować będzie wokół budowy sieci szerokopasmowych, implementacji nowych rozwiązań i technologii, zmian w otoczeniu prawnym, wzmacniania cyfrowych podstaw kraju, efektywnego wykorzystania infrastruktury. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu jest niezwykle ważne w celu zapewnienia konkurencyjności polskiego rynku w stosunku do krajów Europy Zachodniej.
Wydarzenie to jest kluczowym spotkaniem ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, kadry zarządzającej, a także naukowców i przedstawicieli biznesu, których działania związane są z rozwojem, wdrażaniem i wykorzystywaniem sieci szerokopasmowych.

 

Event Date: 

piątek, Czerwiec 23, 2017 - 11:15